Småhus

BESKRIVELSE

TENK STORT – BYGG SMÅTT
Med inspirasjon fra de tradisjonelle setertunene og gårdsgrendene har vi i samarbeid med designeren Ole Petter Wullum utviklet et nytt konsept for hytte og fritidsbolig med navnet SMÅHUS. 

Med en enkel og upretensiøs utforming av enkle og rasjonelle bygningskropper, kan du sette sammen et hyttetun helt etter egne ønsker og behov. Du kan fordele hyttas ulike funksjoner i frittliggende små hus som settes sammen til koselige tun. Dette er en videreføring av en tidløs og funksjonell tradisjon der byggene skånsomt tilpasses omgivelsene, skaper intime uterom og kan bygges ut over tid – etter hvert som behovene endrer seg. 

SMÅHUS kan også bygges som en selvstendig hytte, kolonihage, hagehus eller anneks til eksisterende hytter og annen bebyggelse.

ROM FOR MULIGHETER
SMÅHUS er i utgangspunktet tre ulike rom som du fritt kan tilpasse etter dine ønsker og behov. Vi har lagd noen forslag på hvordan løsningene i et SMÅHUS kan være – men dette er et system med tusen muligheter.

SMÅHUS vil med sine beskjedne bygningsvolumer kunne tilpasses tomtens topografi, vegetasjon, lysforhold og utsikt. Du kan fange inn utsikten og ønsket lys fra alle rom ved riktig plassering av vinduer. Du kan skape gode overganger mellom inne- og uterom ved hensiktsmessig plassering av dører og glassdører. Man vil med dette kunne trekke naturen inn i rommene og rommene ut i naturen.

BYGGEKLOSSER
Du kan velge blant de forskjellige byggeklossene. Størrelse, vinduer, dører, saltak eller pulltak. I utgangspunktet leveres SMÅHUS med slettpanel ute og glattpanel inne, ubehandlet eller ferdig bearbeidet. Standard tak er ferdig kreolimpregnert tretak.

DESIGNET AV

  • OIe Petter Wullum

TA KONTAKT MED OSS FOR EN UFORPLIKTENDE PRAT