Brandhaugan Oppdal

Er du en eventyrer som liker å samle fjelltopper, en sosial livsnyter som elsker smaken av fjell?
I Oppdal finnes en aktivitet for alle, hva vil du oppleve?

Vi presenterer 7 flotte hyttetomter for salg på Brandhaugan i
Oppdal kommune. Brandhaugan ligger ved inngangen til
Gjevilvassdalen i Oppdal kommune. Ca. 2 timer og 15 minutter
fra Trondheim, ca. 2 timer og 40 minutter fra Molde og ca. 2
timer og 45 minutter fra Kristiansund.

Tomtene byr på flott utsikt mot sør, vest og nord. Området er
bevokst med blandingsskog – lauv/furu, med bunnvegetasjon av
lyng, gras og kratt. Planområdet er sør-vestvendt, stort sett flatt
terreng med noe småkuperte partier. Naturlig vegetasjon gir et
godt klimavern. Både topografi og vegetasjon gjør bebyggelsen
lite eksponert overfor omgivelsene. Fin kombinasjon av skog,
fjell og kulturlandskap. Her har du god avstand til naboen og
utviklingsmuiligheter på egen tomt.

Det er i underkant av 20 minutter til Oppdal sentrum, hvor man blant annet finner alpinanlegg, kulturhus med kino, basseng, restauranter mm.

Oppdal

7 tomter til salgs nå

Tomtestørrelse på 1000 m2

Nærhet til alpinbakker

Fakta om Oppdal

Oppdal er en aktiv plass med mange muligheter for ulike
fritidsaktiviteter. Det være seg turer i fjellet sommer som vinter,
alpinanlegg, jakt og fiske, golfbane, curling, bowling, rafting,
kulturhus med kino, basseng, konserter, kulturopplevelser med mer. For mer informasjon se,
https://www.visitnorway.no/reisemal/trondelag/oppdal/

Om vinteren er det oppkjørte skiløyper like i nærheten av tomta.
Følg med på status på oppkjørte skispor rundt hyttefeltet:
https://skisporet.no/setView/62.6259051/9.4922162/14.39/norges_grunnkart

Adkomst

Avkjørsel fra Rv70 inn på Festavegen, ca 12 km fra Oppdal
sentrum. Sving til høyre inn på Osvegen og fortsett i 650 m.
Sving opp til høyre. Ta deretter første avkjørsel til høyre inn i
feltet. Tomtene ligger da på både ventre og høyre side etter ca.
50 m til 150 m.

Kvaliteter verdt å merke seg:

– Stabil vinterankomst

– Skiløype passerer ved feltet

– Lun beliggenhet

– Blandingsskog med mye furu

– Umiddelbar nærhet til butikken og pub/kro på Festa camping

Byggesett, elektroklar eller nøkkelferdig hytte fra Rindalshytter

Hytte som byggesett

Hytta leveres fra oss som byggesett i henhold til leveransebeskrivelsen, og du styrer prosjektet selv.

Elektroklar hytte​

Hytta leveres som byggesett i henhold til leveransebeskrivelsen, og vi klargjør hytta til elektriker. Det vil si at hytta gjøres ferdig utvendig til og med dampsperra.

Nøkkelferdig hytte

En nøkkelferdig hytte er perfekt for deg som ikke har tid eller kunnskap nok til å sette opp din egen hytte. Kanskje avstanden fra hjemmet ditt til der hytta skal ligge er lang, som gjør det upraktisk å ta hånd om byggeprosessen? Da passer denne leveransen for deg.

Siden 1964 har Rindalshytter bygget den norske hyttedrømmen.

Kontakt

Tomtesalg

Per Jarle Eide

© 2023 Rindalshytter eiendom

Salg av hytter

Even Nerland

Anne Groven