Brandhaugan - Oppdal

Brandhaugan ligger ved inngangen til Gjevilvassdalen i Oppdal kommune. Ca. 2 timer og 15 minutter fra Trondheim, ca. 2 timer og 40 minutter fra Molde og ca. 2 timer og 45 minutter fra Kristiansund.

Oppdal er en aktiv plass med mange muligheter for ulike fritidsaktiviteter. Det være seg turer i fjellet sommer som vinter, alpinanlegg, jakt og fiske, golfbane, curling, bowling, rafting, kulturhus med kino, basseng, konserter, kulturopplevelser med mer.

Oppdal byr på fantastiske turmuligheter både sommer og vinter. Om vinteren er det oppkjørte skiløyper like i nærheten av tomta. Det er i underkant 20 minutter til Oppdal sentrum, hvor man blant annet finner alpinanlegg, kulturhus med kino, basseng, restauranter mm.

Tomtene byr på flott utsikt mot sør, vest og nord. Området er bevokst med blandingsskog – lauv/furu, med bunnvegetasjon av lyng, gras og kratt. Planområdet er sør-vestvendt, stort sett flatt terreng med noe småkuperte partier. Naturlig vegetasjon gir et godt klimavern. Både topografi og vegetasjon gjør bebyggelsen lite eksponert overfor omgivelsene. Fin kombinasjon av skog, fjell og kulturlandskap. Her har du god avstand til naboen og utviklingsmuligheter på egen tomt.

Se FINN-annonse for tomtene her

Vi bygger hytter som er nyskapende og funksjonelle, men med inspirasjon fra tradisjonell byggeskikk og historiske bygningsformer. Vi har etablert et avansert produksjonsanlegg i Rindal i Trøndelag,
men kjernen i virksomheten er håndverk og fagkunnskap.

© Copyright 2022 Rindalshytter. Designed by Ferst media

Kontor Rindal

Industrivegen 9,
6657 Rindal

71 66 41 40

Kontor Trondheim

Sirkus Shopping 3. etg.
Falkenborgveien 1
7044 Trondheim

91 67 63 78

Vi bygger hytter som er nyskapende og funksjonelle, men med inspirasjon fra tradisjonell byggeskikk og historiske bygningsformer. Vi har etablert et avansert produksjonsanlegg i Rindal i Trøndelag,
men kjernen i virksomheten er håndverk og fagkunnskap.

Kontor Rindal

Industrivegen 9,
6657 Rindal

71 66 41 40

Kontor Trondheim

Sirkus Shopping 3. etg.
Falkenborgveien 1
7044 Trondheim

91 67 63 78

© Copyright 2022 Rindalshytter. Designed by Ferst media