Nøkkelferdig hytte, byggesett eller elektroklart

En nøkkelferdig hytte er perfekt for deg som ikke har tid eller kunnskap nok til å sette opp din egen hytte. Kanskje avstanden fra hjemmet ditt til der hytta skal ligge er lang, som gjør det upraktisk å ta hånd om byggeprosessen? Da passer denne leveransen for deg.

En grunn til at mange velger denne type leveranse, er at man slipper å forholde seg til mange ulike aktører. Du slipper også å lure på hvem du skal kontakte og har kun ett kontaktpunkt gjennom hele prosessen.

Med nøkkelferdig hytte fra Rindalshytter får du nøkkelen i hånda når byggeprosessen er ferdig og du kan nyte hyttelivet i fred og ro.

Hos oss kan du velge mellom nøkkelferdig hytte, byggesett eller elektroklart.

Hytte som byggesett

Denne prosessen er byggherrestyrt. Hytta leveres fra oss som byggesett i henhold til leveransebeskrivelsen, og du styrer prosjektet selv. Du henter inn tilbud og arbeidskraft selv. Her vil det være rom for egeninnsats og du bestemmer selv hvor mye du vil gjøre.

Elektroklar hytte

Hytta leveres som byggesett i henhold til leveransebeskrivelsen, og vi klargjør hytta til elektriker. Det vil si at hytta gjøres ferdig utvendig til og med dampsperra. Bindingsverket til innerveggene settes også opp klar til elektriker. Det som gjenstår er isolering av innlekting, innervegger, hems og innredningsarbeid.

Med denne leveransen er det også muligheter for egeninnsats ved å for eksempel gjøre det resterende innredningsarbeidet selv.

Hva er prisen for en nøkkelferdig hytte?

Vi innhenter pris fra underentreprenører som graver, rørlegger, elektriker, murer og evt. tømrer og syr sammen en pakke, og gir deretter et tilbud på nøkkelferdig hytte etter deres ønsker og behov.

Vi bygger hytter som er nyskapende og funksjonelle, men med inspirasjon fra tradisjonell byggeskikk og historiske bygningsformer. Vi har etablert et avansert produksjonsanlegg i Rindal i Trøndelag,
men kjernen i virksomheten er håndverk og fagkunnskap.

© Copyright 2022 Rindalshytter. Designed by Ferst media

Kontor Rindal

Industrivegen 9,
6657 Rindal

71 66 41 40

Kontor Trondheim

Sirkus Shopping 3. etg.
Falkenborgveien 1
7044 Trondheim

91 67 63 78

Vi bygger hytter som er nyskapende og funksjonelle, men med inspirasjon fra tradisjonell byggeskikk og historiske bygningsformer. Vi har etablert et avansert produksjonsanlegg i Rindal i Trøndelag,
men kjernen i virksomheten er håndverk og fagkunnskap.

Kontor Rindal

Industrivegen 9,
6657 Rindal

71 66 41 40

Kontor Trondheim

Sirkus Shopping 3. etg.
Falkenborgveien 1
7044 Trondheim

91 67 63 78

© Copyright 2022 Rindalshytter. Designed by Ferst media